Registration to database of actors

Start

Anyone, regardless of age or qualification, can register. Actors are chosen based on their photos, so please make sure you upload up-to-date photos, personal details and contact information The photos must be in .jpg format and with sufficient resolution

Please select your professional specialisation

Contact details

Language skills

Driving licence

Sex

Measurements (cm)

Other

Upload current photos, max. 5 photos are allowed

Všeobecné podmínky - Odesláním vyplněného formuláře

  • souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých osobních údajů a fotografií do castingové databáze Casting by Maja paní Maji Hamplové, IČ: 05569001, se sídlem Mydlářská 189/3, 460 10 Liberec, Liberec X – Františkov (dále jen „Casting by Maja“), a to až do odvolání

  • souhlasíte se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů a fotografií pro účely realizace činnosti Casting by Maja, tj. zprostředkování Vašeho hereckého angažmá

  • Casting by Maja je oprávněn v rámci své činnosti zpřístupnit všechny tyto osobní údaje a fotografie komukoli dalšímu plně dle svého uvážení, a to bez ohledu na to, o jaký projekt se jedná, bez ohledu na Vaše časové možnosti a bez ohledu na další podmínky případné spolupráce

  • prohlašujete, že máte vypořádána práva fotografa k Vámi poskytovaným fotografiím

  • prohlašujete, že máte svolení fotografa tyto fotografie poskytnout Casting by Maja s tím, že Casting by Maja je oprávněn tyto fotografie v rámci své činnosti poskytnout komukoli dalšímu

  • prohlašujete, že v případě nepravdivosti tohoto prohlášení nahradíte Casting by Maja způsobenou škodu a odčiníte způsobenou újmu.