Registrace do herecké databáze

Začít

Do mé databáze se mohou registrovat všichni, bez ohledu na věk nebo vzdělání. Na casting se vybírají lidé vždy na základě fotografií, proto zašlete své aktuální fotografie, osobní a kontaktní údaje. Zašlete fotografie obličeje a postavy ve formátu .jpg v dostatečném rozlišením.

Vyberte svoje profesní zaměření

Kontaktní údaje

Jazykové znalosti

Řidičský průkaz

Pohlaví

Zadejte míry

Jiné

Max. 5 fotek které odpovídají vašemu současnému stavu.

Všeobecné podmínky - Odesláním vyplněného formuláře

  • souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých osobních údajů a fotografií do castingové databáze Casting by Maja paní Maji Hamplové, IČ: 05569001, se sídlem Mydlářská 189/3, 460 10 Liberec, Liberec X – Františkov (dále jen „Casting by Maja“), a to až do odvolání

  • souhlasíte se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů a fotografií pro účely realizace činnosti Casting by Maja, tj. zprostředkování Vašeho hereckého angažmá

  • Casting by Maja je oprávněn v rámci své činnosti zpřístupnit všechny tyto osobní údaje a fotografie komukoli dalšímu plně dle svého uvážení, a to bez ohledu na to, o jaký projekt se jedná, bez ohledu na Vaše časové možnosti a bez ohledu na další podmínky případné spolupráce

  • prohlašujete, že máte vypořádána práva fotografa k Vámi poskytovaným fotografiím

  • prohlašujete, že máte svolení fotografa tyto fotografie poskytnout Casting by Maja s tím, že Casting by Maja je oprávněn tyto fotografie v rámci své činnosti poskytnout komukoli dalšímu

  • prohlašujete, že v případě nepravdivosti tohoto prohlášení nahradíte Casting by Maja způsobenou škodu a odčiníte způsobenou újmu.